20:27:00 Merve Sevim 0 Yorum


Sevgili olmadıkça can ne işe yarar ki? Ersen sevgiliye kavuşmayan canın üstüne düşme! Bu yolda erlik gerek, bu yolda can vermek gerek.Ercesine candan el yummak gerek ki sana iş eri desinler.
Eğer sevgiliye bir can verirsen,yüz binlerce can ihsan ederler.Sevgili olmadıktan sonra can, bir kara akçe bile etmez, erler gibi aziz canını feda et.
Erce can verdin mi,sevgili senin yoluna canlar döker...sana nice canlar ihsan eder.
Mantık Al Tayr

0 yorum:

sizi sevi_yorum :)